Hoe wordt je een lerende data organisatie?

ADKAR! Nee, dat is niet de naam van een of andere Amerikaanse autorace. ADKAR staat voor: Awareness, Desire, Knowledge, Ability & Reinforcement. Het is dé toverformule waarmee je organisaties definitief leert loslaten.

Afdelingen, teams en individuele medewerkers kun je met het ADKAR model helpen de broodnodige lef te vinden om te experimenteren en te leren. Belangrijker nog: wij helpen van top tot bottom alle beslissers af te komen van hun verslaving om iedereen te vertellen wat ze moeten doen. Want als er nou íets funest is voor het opgebouwde datavertrouwen …!

man holding black barbell

Praktijkvoorbeeld: Training komt te vroeg

 Veel project- en programmaplannen reppen alleen over training. Maar zonder Awareness (ik begrijp waarom we datagestuurd gaan werken en waarom nú) en Desire (ik doe me!) - de eerste twee letters van ADKAR - heeft het nog geen zin om te beginnen met training (Knowledge, ofwel de derde letter). Herken je dat sommige mensen met weerstand in de training komen? We zien dit vaak als weerstand, maar eigenlijk scoren die mensen nog niet hoog op Awareness en/of Desire. Ze proberen dit voor zichzelf helder te krijgen, maar wij zien dat dan als weerstand.


Tip: Geef vertrouwen en behoud je voorsprong


De eerste successen zijn behaald, maar veel organisaties stuiten nu op de grenzen van de oude cultuur. Werk heel bewust aan een lerende, agile cultuur om echte voorsprong te behalen. Door te concentreren op oplossingen in plaats van problemen ontstaat de energie die je door deze fase brengt. Geef vertrouwen en verleg de focus naar de toekomst. Jullie future perfect. Let’s go!