BrainStacking voor start-ups

  Digitale transformatie

  Startende bedrijven verkeren in een moeilijke positie. Zij spelen in op nieuwe mogelijkheden in een markt en weten bedrijven of consumenten aan zich te binden met een uniek aanbod. Veel tijd om hun propositie scherp te krijgen hebben zij echter niet. Investeerders willen snel rendement zien. Juist nu, in een periode van digitale transformatie met opkomende technologieën zoals artificial intelligence, machine learning en het Internet of Things, is dat geen sinecure. De uitdaging als start-up is om direct het juiste innovatiepad te kiezen zodat bedrijfsmodellen, hoe pril ook, meebewegen met met de dynamiek van de markt.


  Startende ondernemer

  BrainStax heeft een adviestraject ontwikkeld dat nauw aansluit bij de dagelijkse praktijk en problematiek van de startende ondernemer. Dit traject is gebaseerd op BrainStacking; de bewezen innovatiemethode van BrainStax. De essentie van BrainStacking is dat interne deelnemers door het bundelen van en voortborduren op elkaars ideeën en gedachten en die van externe professionals buiten de gebaande paden kunnen denken. Juist op dat moment ontstaat er extra toegevoegde waarde voor de organisatie; bijvoorbeeld in de vorm van gestroomlijnde processen, nieuwe producten of businessmodellen om klanten beter te kunnen bedienen.


  Externe blik

  BrainStax heeft met deze aanpak de succesvolle introductie van Wanderwatch begeleid. Deze aanpak bestaat onder andere uit ondersteuning bij het opstellen van een business plan tot het benaderen van investeerders. De externe blik die BrainStacking stimuleert past bij uitstek bij jonge ondernemingen, die veelal erg open staan voor nieuwe technologieën en voor de mening van experts buiten de organisatie. Neem als start-up dan ook contact op met BrainStax voor een vrijblijvend gesprek.