BrainStacking

Laat traditionele methoden los

De praktijk leert dat organisaties moeite hebben om nieuwe ideeën en concepten succesvol op de markt te brengen. Wat hen veelal tegenhoudt, is de gangbare werkwijze om bij iedere voorgestelde vernieuwing direct te vragen om een waterdichte, positieve business case. Er wordt om bewezen resultaten gevraagd, in plaats van dat er een mentaliteit ontstaat van trial & error, van continuous improvement. Een tweede belemmering is dat organisaties vast blijven houden aan hun traditionele handelwijze, zoals brainstormen. Hier kleven echter verschillende bezwaren aan vast. 

  • De gedachtevorming is individueel ingestoken. Er is weinig gelegenheid om te leren en inspiratie te krijgen van de ideeën van andere deelnemers of collega's. 

  • Deelnemers hebben allen hetzelfde referentiekader en denken in dezelfde context. Een frisse (externe) blik, die het out of the box denken stimuleert, ontbreekt. 

  • Brainstormsessies worden vaak geleid door een manager of een leidinggevende. Voor veel mensen leidt dit tot een hoge drempel om afwijkende gedachten te ventileren.


Van idee naar kansrijk concept

Ten slotte zie je bij de doorsnee brainstormsessie dat ideeën die enigszins exotisch in de oren klinken al snel worden bekritiseerd en het stempel onhaalbaar of onrealistisch mee krijgen. En daar moet je nu juist van af. Kansrijke en succesvolle ideeën die er ongetwijfeld zijn in iedere organisatie, blijven hierdoor onder de oppervlakte. BrainStacking maakt hier een einde aan.

Organisaties moet los komen van hun authentieke handelwijze (business case denken) en moeten denken in termen van kansen in plaats van in belemmeringen. BrainStacking is een methode die deze verouderde aanpak doorbreekt en toch op een verantwoorde manier innovatieve ideeën en concepten helpt bedenken en ontwikkelen. De essentie van BrainStacking is dat interne deelnemers door het bundelen van en voortborduren op elkaars ideeën en gedachten en die van onze BrainProfs (als externe experts), buiten de gebaande paden kunnen denken. Juist op dat moment ontstaat er extra toegevoegde waarde voor de organisatie. Of dat nu leidt tot gestroomlijnde processen, nieuwe producten of een mobiele app om klanten beter te kunnen bedienen. Dat blijkt keer op keer uit de BrainStacking-sessies die BrainStax voor u organiseert en faciliteert.


Toetsen en uitrollen

In grote lijnen verloopt het BrainStacking-proces volgens een vast stramien: 

  • In de eerste plaats wordt een idee getoetst op een aantal criteria of het geschikt is om BrainStacking toe te passen.

  • In de tweede fase volgt de 'Evolutie', waarbij het idee of concept gedivergeerd wordt door het te perfectioneren en steeds verder te verdiepen. 'Ja, maar' is in deze fase verboden en wordt vervangen door 'Ja, en'.

  • In de hierop volgende fase wordt 'Focus' aangebracht.  Het idee wordt gebracht tot de kern (zonder het grote perspectief uit het oog te verliezen).

  • Vervolgens wordt het idee of concept geprojecteerd in de context van het nu, want het moet fysiek, emotioneel, sociaal en rationeel passen.

  • Na deze fase wordt het idee of concept door zowel de interne als externe deelnemers gescoord aan de hand van de FOETSJE-methodiek. Hierdoor ontstaat het beeld of het idee kansrijk is of kan worden met inzicht welke aspecten verder moeten worden onderzocht.

  • Uiteraard wordt BrainStacking afgerond met een evaluatie, want ook BrainStax probeert zich continu te verbeteren.



BrainStacking Cases

Maak een idee tot een kansrijk concept

BrainStacking is een methode waarbij experts van binnen en buiten de organisatie samen een idee kansrijk maken. Dit doen zij door het voortborduren op elkaars gedachten. Het resultaat? Een concreet concept, gescoord op kans van slagen en gedragen door alle deelnemers van de BrainStacking. Het is immers hun gezamenlijke idee geworden.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Alliander

Alliander heeft veel personeel dat onderhouds- en herstelwerkzaamheden op locatie uitvoert. Zijn zijn uitgerust met tablets, maar moeten vaak onnodige informatie invoeren. Veel informatie is immers gewoon beschikbaar. In een BrainStacking hebben we een nieuw concept uitgewerkt waardoor al bekende informatie niet meer opnieuw ingevoerd hoeft te worden.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft als belangrijke neventaak het bevorderen van efficient weggebruik. Dan moet je het goede voorbeeld geven. We hebben samen met Rijkswaterstaat een innovatieve manier van samenrijden uitgewerkt, waarmee samenrijden leuk en nuttig is. In potentie kan dit verder worden uitgebreid naar andere Ministeries en organisaties.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

TATA STeel

Tata Steel is groot in staal. Een sector waarin innovatie lastig is. Wij hebben in een BrainStacking sessie een nieuwe methode voor het bewerken van het oppervlak van staal kansrijk gemaakt. De business case is veel beter geworden en de toepassing kan tot een hele nieuwe positionering van specialistisch staal leiden.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

FONDS GEHANDICAPTENSPORT

Fonds Gehandicaptensport wilde iets nieuws doen, iets dat nog nooit gedaan was op sportgebied in Nederland. Twee ideeën zijn geëvalueerd. BrainStax heeft samen met Fonds Gehandicaptensport de eerste indoor Triathlon voor gehandicapte sporters uitgewerkt in een BrianStacking sessie

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

HUIS TER DUIN

Huis ter Duin had een grote ambitie om altijd als eerste een offerte neer te leggen voor bedrijfsevenementen. In een BrainStacking sessie hebben het idee verder uitgewerkt, waardoor het nog kansrijker is. Huis ter Duin geeft snel een sfeerimpressie met beleving en is daarmee de meetlat waarlangs andere offertes worden afgemeten.