Kunst van denken in mogelijkheden
BrainStacking opent je ogen
12 december, 2018 door
Kunst van denken in mogelijkheden
Anton de Nijs

De meeste ideeën en concepten, vaak hele succesrijke, komen niet tot ontwikkeling. De roep om bewijsvoering vooraf, de onderbouwing met een financiële business case of simpelweg 'ja maar denken' belemmert het nemen van de volgende noodzakelijke stap. Met BrainStacking doorbreek je dit dilemma. 

“Ja maar” is verboden en “ja en” wordt omarmd. Bij deze benadering past de methode van BrainStacking. Er zijn inmiddels diverse BrainStacking-sessies geweest met onderwerpen als 'Vergeten geld', 'Administratieloos werken' en 'De sociale winkel'.  Alle ingebrachte ideeën worden in eerste instantie getoetst:

  • Of klanten en medewerkers er blij van worden

  • Of het op korte termijn cash flow oplevert

  • Of er op lange termijn een goede business voor is. 

Na het groene licht van deze quickscan kan het BrainStacken beginnen. 


Onafhankelijk denken

De kern van al deze sessies is dat de verbreding van het oorspronkelijke idee zeer verfrissend is en dat er mogelijkheden/kansen naar voren komen waar niet aan gedacht is. In het geval van 'Vergeten geld' ging het om diverse young professionals van diverse corporates in diverse sessies. Dit bewijst direct de kracht van het onafhankelijk denken van diverse (externe) experts. Deze onafhankelijkheid komt in vele bedrijven nagenoeg niet meer voor, want daar wordt al snel in termen van "ja maar" gedacht door interne afspraken en procedures.


Focus verleggen

Ook in de casus van 'Administratieloos werken' speelt dezelfde ongebondenheid een belangrijke rol. In deze casus werd vastgesteld dat organisaties steeds meer realtime vastleggen en dat daardoor bijvoorbeeld notulen beperkt kunnen worden het vastleggen van de besluiten. Eventuele toelichting kan via het beluisteren en/of bekijken van de opnamen verkregen worden. De impact van deze werkwijze heeft grote gevolgen voor een organisatie en haar medewerkers en zal tot forse kostenbesparingen leiden.  In de 'Sociale winkel' worden mensen met een beperking opgeleid om later in de maatschappij in een winkel te gaan werken. Ook in deze casus werden de mogelijkheden verbreed naar andere organisatievormen (Coöperaties, Communities) en kwam de focus (veel) meer te liggen op de gewenste uitstroom.    

 

Toetsen en scoren

De BrainStacking wordt afgerond met de toetsing van het betreffende idee aan het FOETSJE-principe (Financieel; Organisatorisch; Economisch; Technologisch; Sociaal; Juridisch; Ethisch). De 'Sociale winkel' had duidelijk (nog) de meeste aandachtspunten. Alleen het Sociale en Ethische aspect scoorde goed en het Financiële en Organisatorische aspect het slechtste. Bij 'Administratieloos werken' scoorde Justitieel en Ethisch het laagste en Organisatorisch, Technisch en Economisch scoorde uitstekend. Het 'Vergeten geld' voor de Alzheimer Stichting heeft alleen Organisatorisch een belangrijk aandachtspunt en heeft dus een grote kans om op korte termijn succesvol te worden. 

Kunst van denken in mogelijkheden
Anton de Nijs 12 december, 2018
Deel deze post