Haalbaarheid en draagvlak vormen basis onder innovatie
Maar 8 procent van bedrijven overleeft de digitale revolutie
22 januari, 2019 door
Haalbaarheid en draagvlak vormen basis onder innovatie
Anton de Nijs

De digitale transformatie grijpt om zich heen. Organisaties ontplooien digitale activiteiten die moeten zorgen voor een verbeterde dienstverlening, efficiëntere bedrijfsprocessen en gerichte innovaties. De praktijk leert dat deze initiatieven weinig gecoördineerd en geïntegreerd zijn. Er is dan ook geen sprake van een corporate digitale strategie. Gevolg is dat de resultaten van de digitale transformatie achterblijven. Organisaties dienen dan ook innovatiemethoden te omarmen die digitale initiatieven op één lijn krijgen en die draagvlak hebben bij medewerkers. BrainStacking biedt uitkomst.


Onderzoekers van McKinsey stelden vast dat een verrassend groot aantal bedrijven het groeiende momentum van digitalisering onderschat. Dat geldt ook voor de impact van de veranderingen die de onderneming en haar medewerkers doorgaan en van de nieuwe technologieën die worden uitgerold. In verschillende sectoren zijn deze disruptief. Veel bedrijven zitten nog steeds vast aan strategie-ontwikkelingsprocessen met jaarlijkse cycli. Dat terwijl technologische ontwikkelingen vragen om agile projecten met sprints van enkele weken. Het gaat erom flexibel te kunnen opereren als marktomstandigheden daarom vragen. 


Maar 8 procent van bedrijven overleeft de digitale revolutie

Slechts 8 procent van de bedrijven die McKinsey heeft ondervraagd gaf te kennen dat hun huidige bedrijfsmodel economisch levensvatbaar zou blijven als hun industrie blijft digitaliseren op de huidige koers en snelheid. Dit kun je gerust een schrikbarend laag percentage noemen. Het gaat bij veel organisaties mis omdat zij geen digitale strategie hebben ontwikkeld. Er is geen ambitie of doel geformuleerd die de organisatie de bekende stip op de digitale horizon biedt. Als je vraagt naar de digitale transformatie, dan blijft het antwoord beperkt. Ja, ICT is bezig met een cloud-omgeving. Ja, sales en marketing werken met digitale klantendossiers. Maar slechts weinig organisaties hebben een holistische visie op wat digitaal nu echt betekent en welke gevolgen de digitale transformatie heeft voor bedrijfsmodellen. 


Durf te innoveren

Verder valt het op dat organisaties moeite hebben om nieuwe ideeën en concepten succesvol te implementeren of op de markt te brengen. Wat hen veelal tegenhoudt, is de gangbare werkwijze om bij iedere voorgestelde innovatie direct te vragen om een waterdichte, positieve business case. Er wordt om bewezen resultaten gevraagd, in plaats van dat er een mentaliteit ontstaat van trial & error, van continuous improvement. Deze mentaliteit past veel meer bij de huidige manier van zakendoen en doet recht aan de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Gevolg is dat creativiteit eerder geremd wordt dan gestimuleerd.


Waar te beginnen?

BrainStacking biedt een oplossing voor beide uitdagingen. BrainStacking doorbreekt de verouderde aanpak en helpt op een verantwoorde manier innovatieve ideeën en concepten ontwikkelen en implementeren. De essentie van BrainStacking is dat interne deelnemers door het bundelen van en voortborduren op elkaars ideeën en gedachten en die van externe professionals buiten de gebaande paden kunnen denken. Zo wordt naar een optimale balans toegewerkt tussen bouwen op elkaars ideeën: het stacken, stapelen, van gedachten, meningen en droombeelden. Juist op dat moment ontstaat er extra toegevoegde waarde voor de organisatie. Zeker wanneer je bedenkt dat in dit beproefde concept ook een toetsing op realiteitszin plaatsvindt. Dit is gebaseerd op het FOETSJE-model (financieel, organisatorisch, economisch, technologisch, sociaal, juridisch en ethisch). Zo wordt direct zichtbaar of een innovatie haalbaar is. 


Resultaat: een haalbaar plan, gedragen door medewerkers

Bij BrainStacking draait het om haalbaarheid en draagvlak van ideeën. Op basis van deze elementen is het een stuk eenvoudiger om een digitale strategie te formuleren, die een organisatie daadwerkelijk houvast biedt in een dynamische en in zekere zin ook onzekere tijd. Tegelijkertijd verzeker je je als organisatie van commitment van medewerkers en management. Ook hen bied je op deze manier zekerheid.


Meer weten? Download de whitepaper en leer alles over BrainStacking.

Haalbaarheid en draagvlak vormen basis onder innovatie
Anton de Nijs 22 januari, 2019
Deel deze post